Адвокат

От Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

Секции в системата

Секция "Заявления"

При избор на бутон "Заявления", системата предоставя достъп до секция "Заявления", от която могат да бъдат достъпени действия, свързани със секцията. (1)

Секция "Обжалване"

При избор на бутон "Обжалване", системата предоставя достъп до секция "Обжалване", от която може да бъде обжалван малчалив отказ на заявление и регистрирано решение на ВАдвС и АС. (2)

Секция "Документи за подпис"

При избор на бутон "Документи за подпис", системата предоставя достъп до секция "Документи за подпис", от която могат да бъдат достъпени подготвени заявления, останали неподписани поради съответна причина. (3)

Секция "Адвокатско досие"

При избор на бутон "Адвокатско досие", системата предоставя достъп до актуално състояние, заявления, документи и удостоверения на потребителя, както и актуално състояние на задълженията по ЗА. (4)

Изглед на начална страница за адвокат

Действия в системата

Следните действия са достъпни в системата:

Достъп до секции и действия

Достъпът до секции и действия в системата се осъществява с помощта на бутони:

  • Бутони за избор
  • Бутони за добавяне на група по образец

Указателен цвят на бутоните:

  • Бутон в червен цвят указва на потребителя възможност за избор или действие.
  • Бутон в жълт цвят указва на потребителя липса на възможност за избор или действие.