Длъжностно лице

От Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

Длъжностно лице може да има различни правомощия. Права за достъп могат да се разпределят между различни служители, като няма ограничение за броя служители. Права за достъп и действия в системата се определя от председателят на АС .

Секции в системата

Следните секции са достъпни за длъжностни лица при вход в системата. От тях могат да бъдат достъпени други секции и действия, с отношение към началната страница:

Лице по вписванията

Секция "Заявления"

При избор на бутон "Заявления", системата предоставя достъп до секция "Заявления", от която могат да бъдат достъпени следващи действия (1)

Секция "Решения"

При избор на бутон "Решения", системата предоставя достъп до секция "Решения" , от които могат да бъдат достъпени следващи действия (2)

Секция "Разпореждания"

При избор на бутон "Разпореждания", системата предоставя достъп до секция "Разпореждания", от която могат да бъдат достъпени следващи действия (3)

Изглед на начална страниза за лице по вписванията

Деловодител

Секция "Регистриране на хартиено заявление"

При избор на бутон "Регистриране на хартиено заявление", системата предоставя достъп до секция "Регистриране на хартиено заявление", от която може да бъде достъпен списък с всички налични заявления за регистриране (1):

  • Указания за попълване и подаване на заявления
  • Указания за прилагане на документи по заявления постъпили на хартиен носител - при постъпило заявление на хартиен носител длъжностното лице пренася образците на приложени документи посредством машина и програма за сканиране на документи на техническо устройство - персонален компютър. Прилагане на електронен образ на документ по образец се осъществява с помощта на бутоните за прикачане на файлове.
Бутон "Избери".

Секция "Заявления"

При избор на бутон "Заявления", системата предоставя достъп до секция "Подадени заявления", от която може да се достъпи списък с подадените заявления от хартиен носител.(2)

Секция "Подготвени документи"

При избор на бутон "Подготвени документи", системата предоставя достъп до секция "Документи за подпис", от която може да се достъпи списък с подготвени документи за подпис.(3)

Секция "Заявления, върнати за допълнителни доказателства"

При избор на бутон "Заявления, върнати за допълнителни доказателства", системата предоставя достъп до секция "Заявления, върнати за допълнителни доказателства", от която може да бъде достъпен списък със заяявления, върнати за допълнителни доказателства.(4)

Секция "Обжалване"

При избор на бутон "Обжалване", системата предоставя достъп до секция "Обжалване", от която може да се достъпи списък със заявления с възможност за обжалване. (5)

Секция "Подадени жалби"

При избор на бутон "Подадени жалби", системата предоставя достъп до секция "Подадени жалби", от която може да се достъпи списък с подадените жалби. (6)

Секция "Жалби, върнати за допълнителни доказателства"

При избор на бутон "Жалби, въранти за допълнителни доказателства", системата предоставя достъп до секция "Жалби, върнати за допълнителни доказателства", от която може да се достъпи списък с жалби, върнати за допълнителни доказателства. (7)

Изглед на начална страница за деловодител

Технически дейности в системата

Регистрирания достъп до ЕАР осигурява на служебния потребител - длъжностнo лице, възможност за изпълнение на технически дейности, свързани с регистърните производства, като:

Достъп до секции и действия

Достъпът до секции и действия в системата се осъществява с помощта на бутони:

  • Бутони за избор
  • Бутони за добавяне на група по образец

Указателен цвят на бутоните

  • Бутон в червен цвят указва на потребителя възможност за избор или действие.
  • Бутон в жълт цвят указва на потребителя липса на възможност за избор или действие.
1.Бутон указващ възможност за действие 2. Неактивен бутон