Длъжностно лице

От Е-Адвокатура Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

Действия и процедури в системата[edit | edit source]

1.1      Действия общи за всички потребители[edit | edit source]

1.1.1      Вписване в системата[edit | edit source]
1.1.1.1     Влизане в системата чрез използване на интернет браузър на адрес:[edit | edit source]

http://vasdev.banchev.bg/

1.1.1.2      Изберете бутон „Вход с квалифициран електронен подпис (КЕП)“.

Изберете бутон „Влез с подпис“.

Системата ви разпознава като проверява данните от КЕП и ви препраща към главно меню според привилегиите с които разполагате.

1.1.2       Проверка на известия

Системата ви известява за всяко действие към което имате отношение

1.1.2.1      За да прегледате получено съобщение кликнете върху „Известия“ на в горния десен ъгъл на страницата, което ще отвори таблица със всички получени от вас известия, като ново постъпилите са оцветени в жълт цвят.

Кликнете върху „Преглед“ за детайлен преглед на документа по който са предприети действия  или трябва да предприемете действия в системата

1.1.3    Достъп до адвокатски досиета

1.1.3.1      От главното меню изберете бутон „Адвокатски досиета“

След избирането му ще бъдете прехвърлени към меню „Адвокатски досиета“.

1.1.3.2      Изберете бутон според справката, която искате да направите: Адвокат / Младши адвокат / Чуждестранен Адвокат /Адвокатски сътрудници /Адвокатски дружества или Адвокатски съдружия

Избирайки някой от горните бутони системата дава възможност за търсене по име, личен номер или клик върху субект.

След избиране на желания субект се отваря досието, което съдържа:

a.      актуално състояние по партида в което можете да видите

-      трите имена по лична карта

-      пол

-      дата на раждане

-      личен номер

-      колегията на която е член

-      адресът на адвокатската кантора

-      електронна поща

-      телефони за връзка

-      решение за вписване в колегията

-      дружества и/или съдружия в които участва

-      общ юридически стаж

-      адвокатски стаж

-      положен изпит

-      университет от който е получил диплома

-      области на правото в които практикува

b.      данни за заявления и документи по партида

-      с клик върху текст от колона преписка, можете да видите всички документи и стъпки предприети по заявленията

-      за да отворите и прегледате описан документ, кликнете с мишката върху него

След което ще можете да свалите на компютъра или да разпечатате документа, ако изберете бутон „Разпечатай“.

-      с клик върху текст от колона решения, можете да прегледате, свалите на компютъра си и разпечатате всички документи за взетите решения по преписката

-      за да отворите и прегледате описан документ, кликнете с мишката върху него

След което ще можете да свалите на компютъра всички приложени документи или да разпечатате документа, ако изберете бутон „Разпечатай“.

c.      удостоверения за адвокатско състояние и адвокатски стаж

С клик върху някой от бутоните, можете да прегледате, свалите на компютъра си и разпечатате документите.

1.1.4     Преглед на събития по заявления

В изгледа за преглед на документи по административна пътека е наличен списък с всички настъпили събития

За да получите достъп до конкретен документ от списъка с документи натиснете върху входящия номер:

От изгледа за преглед на документ е налична възможност за разпечатване с натискане на бутон „Разпечатай“