Длъжностно лице (ВАдвС)

От Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

Длъжностно лице може да има различни правомощия. Права за достъп могат да се разпределят между различни служители, като няма ограничение за броя служители. Права за достъп и действия в системата се определя от председателят на ВАдвС .

Секции в системата

Следните секции са достъпни за длъжностни лица (ВАдвС) при вход в системата. От тях могат да бъдат достъпени други секции и действия, с отношение към началната секция:

Лице по вписванията (ВАдвС):

Секция "Заявления"

При избор на бутон "Заявления", системата предоставя достъп до секция "Заявления", от която могат да бъдат достъпени следващи действия (1)

Секция "Решения"

При избор на бутон "Решения", системата предоставя достъп до секция "Решения", от които могат да бъдат достъпени следващи действия (2)

Секция "Разпореждания"

При избор на бутон "Разпореждания", системата предоставя достъп до секцията "Разпореждания", от които могат да бъдат достъпени следващи действия (3)

Секция "Жалби"

При избор на бутон "Жалби", системата предоставя достъп до секция "Жалби", от която може да бъдат достъпени следващи действия (4)

Изглед на начална страница за лице по вписванията

Деловодител (ВАдвС):

Секция "Заявления"

При избор на бутон "Заявления", системата предоставя достъп до секция "Заявления", от която могат да бъдат достъпени следващи действия (1)

Секция "Жалби"

При избор на бутон "Жалби", системата предоставя достъп до секция "Жалби", от която могат да бъдат достъпени следващи действия (2)

Изглед на начална страница за деловодител

Технически дейности в системата

Регистрираният достъп до ЕАР осигурява на служебния потребител - длъжностнo лице, възможност за изпълнение на технически дейности, свързани с регистърните производства, като:

Достъп до секции и действия

Достъпът до секции и действия в системата се осъществява с помощта на бутони:

  • Бутони за избор
  • Бутони за добавяне на група по образец

Указателен цвят на бутоните:

  • Бутон в червен цвят указва на потребителя възможност за избор или действие.
  • Бутон в жълт цвят указва на потребителя липса на възможност за избор или действие.
1.Бутон указващ възможност за действие 2. Неактивен бутон