Известия

От Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

Известията в системата се генерират автоматично при извършване на конкретно действие от потребител на системта и могат да бъдат достъпени през бутон "Известия":

За кандидат, адвокат, младши адвокат, чуждестранен адвокат, адвокатско дружество и адвокатско съдружие при:

 • Подаване на заявление
 • Изискване на допълнителни доказателства
 • Регистриране на решение
 • Вписване на разпореждане
 • Обжалване

В изглед "Получени известия" в колона "Съобщения" се изписва типа на действие и входящ номер, таблицата дава възможност за преглед на документа, както и информация за точна дата и час на действието.

Изглед получени известия

За председател, член на съвета и длъжностно лице при:

 • Ново постъпило заявление
 • Определяне на докладчик
 • Предоставяне на допълнителни доказателства
 • Регистриране на становище на докладчик
 • Регистриране на решение
 • Обжалване
 • Служебно уведомление

В таблицата, ново постъпилите или непрочетени известия са оцветени с тъмен цвят.

Изглед получени известия

Обобщени известия

Постъпилите в деня непрочетени известия се поучават, като едно общо известие на следващия ден до обяд.