Разлика между версии на „Начална страница“

От Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето
 
(Не са показани 13 междинни версии от 2 потребители)
Ред 1: Ред 1:
 
== Предназначение, достъп до информация и действия в регистъра ==
 
== Предназначение, достъп до информация и действия в регистъра ==
  
Единните адвокатски регистри (ЕАР) представляват обща електронна структурирана база от данни, която съдържа информация за '''адвокатите''', '''младшите адвокати''', '''адвокатските дружества''', '''адвокатските съдружия''', '''адвокатските сътрудници''', '''чуждестранните адвокати''' и адвокатските досиета съдържащи обстоятелствата, вписани по силата на '''[https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=154421 Закона за адвокатурата и Наредба №3 от 20.11.2020г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри]''', както и основанията за тяхното вписване.[[Файл:Вход.png|alt=начална страница|мини|'''Регистри на българската адвокатура''' - Публична част|н]]
+
Единните адвокатски регистри (ЕАР) представляват обща електронна структурирана база от данни, която съдържа информация за '''адвокатите''', '''младшите адвокати''', '''адвокатските дружества''', '''адвокатските съдружия''', '''адвокатските сътрудници''', '''чуждестранните адвокати''' и адвокатските досиета съдържащи обстоятелствата, вписани по силата на '''[https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=154421 Закона за адвокатурата и Наредба №3 от 20.11.2020г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри]''', както и основанията за тяхното вписване.
 +
[[Файл:Начална.png|alt=начална страница|мини|'''Регистри на българската адвокатура''' - Начална страница]]Потребителите на публичната част достъпват началната страница '''[[Регистри на българската адвокатура|"Регистри на българската адвокатура"]]'''.
  
=== '''Публичен достъп до ЕАР''' ===
+
=== '''Достъп до ЕАР през "Вход за граждани"''' ===
 +
[[Файл:Вход за граждани.png|н|мини|Достъпът до публична част на ЕАР се осъществява чрез избор на '''"Вход за граждани"''']]
 
Всеки гражданин има право на свободен достъп до [http://bar-register.bg '''публичната част'''] на ЕАР с цел установяване на актуален правен статус на:
 
Всеки гражданин има право на свободен достъп до [http://bar-register.bg '''публичната част'''] на ЕАР с цел установяване на актуален правен статус на:
  
Ред 14: Ред 16:
  
 
Публично достъпни са данните по '''[[партиди]]''', за които Законът за адвокатурата и Наредба №3 от 20.11.2020 г. предвиждат това. Достъпът до публичната част се осъществява от посочен от [https://www.vas.bg/bg '''Висшия адвокатски съвет'''] адрес: '''[https://bar-register.bg/ bar-register.bg]'''
 
Публично достъпни са данните по '''[[партиди]]''', за които Законът за адвокатурата и Наредба №3 от 20.11.2020 г. предвиждат това. Достъпът до публичната част се осъществява от посочен от [https://www.vas.bg/bg '''Висшия адвокатски съвет'''] адрес: '''[https://bar-register.bg/ bar-register.bg]'''
 +
=== Достъп до ЕАР през "Вход за адвокати" ===
 +
[[Файл:Вход за адвокати 1.png|н|мини|Достъпът до личния портал на адвокат се осъществява чрез избор на '''"Вход за адвокати"''']]Всеки адвокат има право на достъп до личния си портал чрез регистриране с персонален квалифициран електронен подпис (КЕП), където може да
  
Потребителите на публичната част достъпват началната страница '''[[Регистри на българската адвокатура|"Регистри на българската адвокатура"]]'''.
+
*Подава '''[https://bar-help.banchev.bg/index.php%3Ftitle=%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F заявления]''' по одобрени от Висшия адвокатски съвет образци.
 +
*Получава  '''[https://bar-help.banchev.bg/index.php%3Ftitle=%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F уведомления и резултат]''' от обработката на подадените електронни заявления и приложените към тях документи.
 +
*Изшършва справки по '''[https://bar-help.banchev.bg/index.php%3Ftitle=%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F движението на подадени заявления]''' и '''[https://bar-help.banchev.bg/index.php%3Ftitle=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5 приложените към тях документи]''', съдържащи се в електронното адвокатско досие.
 +
*Изшършва справка за '''[https://bar-help.banchev.bg/index.php%3Ftitle=%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5 актуален статус,]''' съобразно отразените в ЕАР данни.
 +
*'''[https://bar-help.banchev.bg/index.php%3Ftitle=%D0%9E%D0%B1%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 Обжалване]'''
 +
*'''[https://bar-help.banchev.bg/index.php%3Ftitle=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%82_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8 Разпечатване]''' на документи
  
=== Регистриран достъп до ЕАР - през временен портал ===
+
=== Регистриран достъп до ЕАР през временен портал ===
Регистриран достъп на потребителят в Единния адвокатски регистър (ЕАР) се извършва с [[Вход с електронен подпис|'''квалифициран електронен подпис (КЕП)''']]. Като предварително условие е потребителят да е инсталирал услуга за електронно подписване [https://store.borica.bg/bg/b-trust/certificates/biss '''B-trust BISS''']  на компютъра си и да притежава валиден КЕП издаден от български доставчик.
+
Регистриран достъп на потребителят в Единния адвокатски регистър (ЕАР) се извършва с персонален [[Вход с електронен подпис|'''квалифициран електронен подпис (КЕП)''']]. Като предварително условие е потребителят да е инсталирал услуга за електронно подписване [https://store.borica.bg/bg/b-trust/certificates/biss '''B-trust BISS''']  на компютъра си и да притежава валиден персонален КЕП издаден от български доставчик.
  
 
* Регистрираният достъп до ЕАР осигурява на '''кандидат''' за адвокат, младши двокат и чуждестранен адвокат право да:
 
* Регистрираният достъп до ЕАР осигурява на '''кандидат''' за адвокат, младши двокат и чуждестранен адвокат право да:
Ред 24: Ред 33:
 
**Получава по електронен път уведомления и резултат от обработката на подадените електронни заявления и приложените към тях документи.
 
**Получава по електронен път уведомления и резултат от обработката на подадените електронни заявления и приложените към тях документи.
 
**Извършва справки по движението на подадени заявления и приложените към тях документи, съдържащи се в преписките.
 
**Извършва справки по движението на подадени заявления и приложените към тях документи, съдържащи се в преписките.
=== Служебен достъп ===
+
=== Служебен достъп през служебен портал ===
Председатели на АС и ВАдвС, членове на АС и лица по трудово правоотношение с Адвокатските колегии и Висшия адвокатски съвет имат право на достъп до служебната част, чрез КЕП (Квалифициран електронен подпис).
+
[[Файл:Служебен вход.png|н|мини|Служебният достъп се осъществява чрез избор на '''"Служебен вход"''']]
 +
Председатели на АС и ВАдвС, членове на АС и лица по трудово правоотношение с Адвокатските колегии и Висшия адвокатски съвет имат право на достъп до служебната част, чрез персонален КЕП (Квалифициран електронен подпис).
 +
 
 +
Длъжностните лица могат да осъществят достъп '''единствено''' чрез сигурен канал за връзка, осъществен от оборудването доставено от Висшия адвокатски съвет. Входът в системата се извършва чрез персонален КЕП (Квалифициран електронен подпис) от '''[https://private.bar-register.com/auth/enter/council Служебен портал]'''
 +
 
 +
Служебният достъп до ЕАР осигурява на потребителя, възможност за извършването на конкретни действия в информационната система, '''съобразно статута му''':
  
Длъжностните лица могат да осъществят достъп '''единствено''' чрез сигурен канал за връзка, осъществен от оборудването доставено от Висшия адвокатски съвет. Входът в системата се извършва от '''[https://private.bar-register.com/auth/enter/council Служебен портал]'''
 
*Регистрираният достъп до ЕАР осигурява на потребителя - '''член на орган на адвокатурата''', възможност за извършването на конкретни действия в информационната система, '''съобразно статута''':
 
 
'''Председател на АС/ВАдвС'''
 
'''Председател на АС/ВАдвС'''
 
*Определя ниво на достъп до информационната система
 
*Определя ниво на достъп до информационната система
*Получава по електронен път уведомления и резултат от обработката на подадените електронни заявления и приложените към тях документи; всички непрегледани уведомления от преден ден се обединяват в едно, което пристига на следващата сутрин.
+
*Получава по електронен път уведомления и резултат от обработката на подадените електронни заявления и приложените към тях документи; (всички непрегледани уведомления постъпили в деня се обединяват в едно общо уведомление, което пристига на следващия ден,преди обяд.)
* Назначава по електронен път докладчик по преписки.
+
* Назначава по електронен път докладчик по преписки - член на АС/ВАдвС
 
* Извършва справки по движението на подадени заявления и приложените към тях документи, съдържащи се в електронното адвокатско досие.
 
* Извършва справки по движението на подадени заявления и приложените към тях документи, съдържащи се в електронното адвокатско досие.
 
* Извършва справки за актуален статус на адвокат, младши адвокат, чуждестранен адвокат, адвокатско дружество и адвокатско съдружие.
 
* Извършва справки за актуален статус на адвокат, младши адвокат, чуждестранен адвокат, адвокатско дружество и адвокатско съдружие.
* Получава по електронен път справка за актуалния си статус, съобразно отразените в ЕАР данни.
+
* Подписва подготвени разпореждания.
* Изисква допълнителни доказателства по подадено заявление или жалба по електронен път
+
 
* Съставя и предоставя за разглеждане от Адвокатски съвет, по електронен път, становище по регистърно производство.
+
==== Член на АС/ВАдвС ====
  
==== Длъжностно лице ====
+
* Може да бъде назначен за докладчик
*Регистрирания достъп до ЕАР осигурява на служебния потребител - '''длъжностнo лице''', възможност за изпълнение на технически дейности, свързани с регистърните производства, като:
+
* Изисква допълнителни доказателства по подадено заявление или жалба по електронен път, на които е докладчик
**Регистрира електронни документи и електронни образи на документи, подадени на хартиен носител
+
* Съставя и предоставя за разглеждане от Адвокатски съвет по електронен път, становище по подадено заявление или жалба
**Регистрира взети от Адвокатски съвет решения, свързани с регистровите производства в ЕАР
+
* Получава уведомления по електронен път
**Съставя и предоставя за разглеждане и подпис по електронен път  на председателя на Адвокатски съвет разпореждания по административно производство.
 
**Получава по електронен път уведомления.
 
= Достъп до видове регистри и електронни услуги =
 
  
=== Поле за търсене ===
+
==== Длъжностно лице при АС/ВАдвС ====
'''Бърз достъп''' до данни по партида на субект чрез въвеждане на '''име или личен номер''' в полето за търсене.
+
*Регистрира електронни документи и електронни образи на документи, подадени на хартиен носител
[[Файл:Фигура 2.png|мини|208x208px|Поле "Търсене"|alt=|н]]
+
*Регистрира взети от АС/ВАдвС решения, свързани с регистровите производства в ЕАР
 +
*Съставя и предоставя за разглеждане и подпис по електронен път  на председателя на АС/ВАдвс разпореждания по административно производство
 +
*Получава уведомления по електронен път
  
=== Интерактивна карта ===
+
== Поверителност ==
'''Интерактивна карта на България''', разделена по райони на съществуващите адвокатски колегии.
 
  
Чрез '''избиране на конкретен район''', потребителят получава '''достъп до''' [[Регистри на адвокатска колегия|'''регистрите''']] на съответната колегия.
+
=== Политика за защита на лични данни ===
[[Файл:Фигура 3.png|мини|246x246px|Изглед на '''"Интерактивна карта"'''|alt=|н]]
+
[https://bar-help.banchev.bg/resources/assets/register-gdpr-policy.pdf <big>Политика за защита на личните данни относно електронните адвокатски регистри и единните електронни адвокатски регистри</big> <big>(PDF)</big>]
  
=== Достъп до секции и действия ===
+
=== Правила за достъп ===
Достъпът до секции и действия в системата се осъществява с помощта на бутони:
+
<big>[[Правила за достъп|Правила за обработването и достъпването до информацията, съхраняваща се в информационните системи, създадени съгласно Наредба № 3/20.11.2020 година за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри (отделна страница)]]</big>
  
* Бутони за избор
+
== Общи условия ==
* Бутони за добавяне на група по образец
+
<big>[https://bar-help.banchev.bg/resources/assets/register-rules-yadkov-paunova.pdf Общи условия и правила за достъп до Eдинните електронни адвокатски регистри в web базираната информационна система на Висшия адвокатски съвет (PDF)Общи условия и правила за достъп до Eдинните електронни адвокатски регистри в web базираната информационна система на Висшия адвокатски съвет (PDF)]</big>
* Бутони за прилагане на файлове
 
  
Указателен цвят на бутоните:
+
== Обратна връзка за системата ==
  
* Бутон в червен цвят указва на потребителя възможност за избор или действие.
+
=== Вариант - е-формуляр ===
* Бутон в жълт цвят указва на потребителя липса на възможност за избор или действие.[[Файл:1.Бутон указващ възможност за действие 2. Неактивен бутон.png|н|мини|1.Бутон указващ '''възможност за действие''' 2. '''Неактивен''' бутон]]
+
Попълване на онлайн формуляр на адрес: https://forms.gle/QDUrQ2RnXC2wh9Ax9
  
=== Бутони за достъп до конкретен раздел ===
+
=== Вариант - е-поща ===
 +
[[Файл:1234.png|безрамка|173x173пкс]]
  
*'''[[Единни регистри|Единен регистър]]''' - избор на вид регистър
+
__СЪССЪДЪРЖАНИЕ__
* [[Регистри на адвокатските колегии|'''Регистри на адвокатските колегии''']] - избор на конкретна адвокатска колегия
 
*'''[[Електронни услуги]]''' - достъп до административни услуги с КЕП[[Файл:Фигура 4.png|мини|279x279px|alt=|н|'''Бутони за достъп''' до съот__СЪССЪДЪРЖАНИЕ__ветните раздели в публичната част]]
 

Текуща версия към 12:29, 22 юли 2021

Предназначение, достъп до информация и действия в регистъра

Единните адвокатски регистри (ЕАР) представляват обща електронна структурирана база от данни, която съдържа информация за адвокатите, младшите адвокати, адвокатските дружества, адвокатските съдружия, адвокатските сътрудници, чуждестранните адвокати и адвокатските досиета съдържащи обстоятелствата, вписани по силата на Закона за адвокатурата и Наредба №3 от 20.11.2020г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри, както и основанията за тяхното вписване.

начална страница
Регистри на българската адвокатура - Начална страница

Потребителите на публичната част достъпват началната страница "Регистри на българската адвокатура".

Достъп до ЕАР през "Вход за граждани"

Достъпът до публична част на ЕАР се осъществява чрез избор на "Вход за граждани"

Всеки гражданин има право на свободен достъп до публичната част на ЕАР с цел установяване на актуален правен статус на:

 • адвокат
 • младши адвокат
 • чуждестраннен адвокат
 • адвокатското дружество
 • адвокатското съдружие
 • адвокатски сътрудник.

Публично достъпни са данните по партиди, за които Законът за адвокатурата и Наредба №3 от 20.11.2020 г. предвиждат това. Достъпът до публичната част се осъществява от посочен от Висшия адвокатски съвет адрес: bar-register.bg

Достъп до ЕАР през "Вход за адвокати"

Достъпът до личния портал на адвокат се осъществява чрез избор на "Вход за адвокати"

Всеки адвокат има право на достъп до личния си портал чрез регистриране с персонален квалифициран електронен подпис (КЕП), където може да

Регистриран достъп до ЕАР през временен портал

Регистриран достъп на потребителят в Единния адвокатски регистър (ЕАР) се извършва с персонален квалифициран електронен подпис (КЕП). Като предварително условие е потребителят да е инсталирал услуга за електронно подписване B-trust BISS на компютъра си и да притежава валиден персонален КЕП издаден от български доставчик.

 • Регистрираният достъп до ЕАР осигурява на кандидат за адвокат, младши двокат и чуждестранен адвокат право да:
  • Подава заявления по одобрени от Висшия адвокатски съвет образци.
  • Получава по електронен път уведомления и резултат от обработката на подадените електронни заявления и приложените към тях документи.
  • Извършва справки по движението на подадени заявления и приложените към тях документи, съдържащи се в преписките.

Служебен достъп през служебен портал

Служебният достъп се осъществява чрез избор на "Служебен вход"

Председатели на АС и ВАдвС, членове на АС и лица по трудово правоотношение с Адвокатските колегии и Висшия адвокатски съвет имат право на достъп до служебната част, чрез персонален КЕП (Квалифициран електронен подпис).

Длъжностните лица могат да осъществят достъп единствено чрез сигурен канал за връзка, осъществен от оборудването доставено от Висшия адвокатски съвет. Входът в системата се извършва чрез персонален КЕП (Квалифициран електронен подпис) от Служебен портал

Служебният достъп до ЕАР осигурява на потребителя, възможност за извършването на конкретни действия в информационната система, съобразно статута му:

Председател на АС/ВАдвС

 • Определя ниво на достъп до информационната система
 • Получава по електронен път уведомления и резултат от обработката на подадените електронни заявления и приложените към тях документи; (всички непрегледани уведомления постъпили в деня се обединяват в едно общо уведомление, което пристига на следващия ден,преди обяд.)
 • Назначава по електронен път докладчик по преписки - член на АС/ВАдвС
 • Извършва справки по движението на подадени заявления и приложените към тях документи, съдържащи се в електронното адвокатско досие.
 • Извършва справки за актуален статус на адвокат, младши адвокат, чуждестранен адвокат, адвокатско дружество и адвокатско съдружие.
 • Подписва подготвени разпореждания.

Член на АС/ВАдвС

 • Може да бъде назначен за докладчик
 • Изисква допълнителни доказателства по подадено заявление или жалба по електронен път, на които е докладчик
 • Съставя и предоставя за разглеждане от Адвокатски съвет по електронен път, становище по подадено заявление или жалба
 • Получава уведомления по електронен път

Длъжностно лице при АС/ВАдвС

 • Регистрира електронни документи и електронни образи на документи, подадени на хартиен носител
 • Регистрира взети от АС/ВАдвС решения, свързани с регистровите производства в ЕАР
 • Съставя и предоставя за разглеждане и подпис по електронен път  на председателя на АС/ВАдвс разпореждания по административно производство
 • Получава уведомления по електронен път

Поверителност

Политика за защита на лични данни

Политика за защита на личните данни относно електронните адвокатски регистри и единните електронни адвокатски регистри (PDF)

Правила за достъп

Правила за обработването и достъпването до информацията, съхраняваща се в информационните системи, създадени съгласно Наредба № 3/20.11.2020 година за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри (отделна страница)

Общи условия

Общи условия и правила за достъп до Eдинните електронни адвокатски регистри в web базираната информационна система на Висшия адвокатски съвет (PDF)Общи условия и правила за достъп до Eдинните електронни адвокатски регистри в web базираната информационна система на Висшия адвокатски съвет (PDF)

Обратна връзка за системата

Вариант - е-формуляр

Попълване на онлайн формуляр на адрес: https://forms.gle/QDUrQ2RnXC2wh9Ax9

Вариант - е-поща

1234.png