Представляващ адвокатско съдружие

От Е-Адвокатура Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

Достъп до личен портал

Достъпът до личен портал се осъществява през началната страница на публичната част на "Регистър на българската адвокатура" и избор на бутон "Вход за адвокати" или избор на бутон "Електронни услуги", достъпен за нерегистрирани в системата потребители след избор на бутон "Вход за граждани".

Порталът се достъпва чрез вход с квалифициран електронен подпис, деклариране на информирано съгласие с правилата за достъп и ползване на ЕАР по чл. 131, ал. 2, т. 6, чл. 132, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и чл. 135, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/2020 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри и предоставяне на буквено-цифров код за целите на двуфакторна защита, автоматично изпратен от информационната система на електронната поща, посочена в квалифицирания електронен подпис на потребителя. Системата разпознава потребителя като функция "Представляващ адвокатско съдружие".

За повече информация за началната страница на публичната част, посетете статия "Регистър на българската адвокатура".

Начална страница "Регистър на българската адвокатура". Системата се достъпва посредством избор на бутон "Вход за адвокати"
Изглед на начална страница в системата за адвокат: известия, заявления, обжалване, документи подготвени за подпис, адвокатско досие

Действия в системата

Следните действия са достъпни в системата: